+90 (362) 435 50 73 (Pbx)
HABERLER
ÜSTYAPI MAKİNA İTHALATI
Prinç'in Kdv Oranı Değişti
Bizden Kareler
İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
Antrepolara Kurulacak Kamera Sistemleri
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik
Projelerimizi İnceleyin
Web Sitemiz Yayında
İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

30 Ocak 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29252

YÖNETMELİK

Karar Sayısı : 2014/7057

Ekli “İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına DairYönetmelik”in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 21/11/2014 tarihli ve 10020 sayılı yazısı üzerine, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 65 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                    Başbakan

                     B. ARINÇ                                  A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

          Başbakan Yardımcısı                 Başbakan Yardımcısı                Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   B. BOZDAĞ                                   A. İSLAM                                    V. BOZKIR                                            F. IŞIK

                 Adalet Bakanı            Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı    Avrupa Birliği Bakanı       Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                      F. ÇELİK                                    V. EROĞLU                           M. ÇAVUŞOĞLU                                M. ŞİMŞEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı V.    Dışişleri Bakanı                           Ekonomi Bakanı V.

                     T. YILDIZ                                    A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                     N. CANİKLİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı  Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı   Gümrük ve Ticaret Bakanı

                       E. ALA                                       C. YILMAZ                                    Ö. ÇELİK                                        M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                 Kültür ve Turizm Bakanı                        Maliye Bakanı

                                             N. AVCI                                             İ. YILMAZ                                            V. EROĞLU

                                  Millî Eğitim Bakanı                       Millî Savunma Bakanı                     Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                        M. MÜEZZİNOĞLU                                                L. ELVAN

                                                               Sağlık Bakanı                      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/6/2006 tarihli ve 2006/10654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) İç denetçi aday belirleme sınavı son başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde alınmış olması kaydıyla, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az elli puan almış olmak ya da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan bu puana denk bir puana sahip olmak.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

SAMSUN SİSTEM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ.
Kale Mah. Ziya Paşa Sok.Fatih Temiz İş.Mrk. No:4/15 Kat:9
İlkadım / SAMSUN
sistem@sistemgumruk.com.tr

Bu sitenin tüm hakları saklıdır.
Powered by Kayrasoft