+90 (362) 435 50 73 (Pbx)
SAMSUN SİSTEM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ.

 

İTHALAT İŞLEMLERİ

İthal edilecek eşya ile ilgili ön çalışma yapılması (kota,gözetim,standardizasyon, sair kısıtlama ve ön izinlerin tespiti)
Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti
Ordino ve banka evraklarının alınması
Orijinal tasdikli ilgili belgelerin tasnifinin yapılarak operasyon departmanına teslimi
Uygun rejimin tatbiki (Dahilde İşleme Rejimi,Antrepo Rejimi v.b.)
Gümrük onay ve eşyanın muayenesinin yapılması
Tahakkukların yapılarak ilgili teminat ve vergilerin ödemelerinin yapılması
Eksiklik,hasar veya hata durumunda tutanakların tutulması ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi
İlgili firmanın vermiş olduğu talimatta belirtilen adrese malın fiziki teslimi
Evrak teslim formu ile evrakların müşteriye süratle teslimi


İHRACAT İŞLEMLERİ

İhraç edilecek eşya ile ilgili ön çalışamanın yapılması (izinlerin vs.belirlenmesi)
Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti
Eşya türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması
ATR.,EUR.1,Menşe Şahadetnamesi düzenlenmesi ve onayı (ülke durumuna göre konsolosluk tasdik işlemlerinin yapılması)
Bilgisayar ortamında beyannamenin düzenlenmesi ve operasyon işlemlerinin tamamlanması
Yüklenen aracın gümrük işlemlerinin takibi
Vesaiklerin nakliye firmasına teslimi
Geçici ihracat işlemlerinin ve evrak (D.İ.İ.B., ayniyat vs.)sürelerinin takibi
Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması
Evrak teslim formu ile evrakların ve kapatılan gümrük çıkış beyannamesinin ihracatçı nüshasının firmaya teslimi


DİĞER İŞLEMLER

Transit işlemleri
Geri gelen eşya işlemleri
Serbest Bölge işlemleri
Geçici ithalat
T.S.E. ile ilgili hizmetler
Deniz,hava ,kara nakliye hizmet organizasyonları
Posta Gümrük işlemleri
Tasfiye edilecek eşyaya ilişkin işlemler

SAMSUN SİSTEM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ.
Kale Mah. Ziya Paşa Sok.Fatih Temiz İş.Mrk. No:4/15 Kat:9
İlkadım / SAMSUN
sistem@sistemgumruk.com.tr

Bu sitenin tüm hakları saklıdır.
Powered by Kayrasoft